دوشنبه، آبان ۲۵، ۱۳۹۴

فهرست کامل مقالات سام قندجی


http://www.ghandchi.com

مطالب جديد را در بلاگ زير مطالعه کنيد


Complete List of Articles and Books


827-A Critique of Iranian Opposition about War

827-نقدی بر اپوزیسیون درباره جنگ

826-My Trip to Iran

826-سفرم به ایران

In Memory of Joseph F. Coates

825-Mr. Rouhani, State and Sharia Must be Separated

825-آقای روحانی دولت و شریعت باید جدا شوند


824-A Note about Hawking's Beginning of Time

824-یادداشتی درباره آغاز زمان هاوکینگ

 823-Saudi Committing Shah's Mistake

823-عربستان اشتباه شاه را مرتکب می شود

822-Futurist Outlook and not Future'ism

822-آینده نگری و نه آینده گرایی

821-Middle East Trapped in Utopianism

821-خاورمیانه در دام اتوپیسم

 820-آنارشیسم مسکن است اما درمان نیست
819-عاطفه گرگین و شکوه میرزادگی: دو روایت از دستگیری خسرو گلسرخی
818-اتحاد منفی 57 و اتحاد مثبت امروز
817-دفاع از اسماعیل نوری علا در مورد فدرالیسم
816-مشکل اصلی سکولارهای ایران
815-نتیجه تجزیه طلبی نظیر حمله صدام

 
 814-بحث آزاد در فیس بوک حزب آینده نگر ایران
813-Why ISC did not Overthrow Assad 

813-چرا داعش بشار اسد را سرنگون نکرد

812-What is Happening to Hamas

812-چه بر سر حماس می آيد؟

811-Iran: OnTen TV, Poletik and Parazit

811-ایران: آنتن، پولتيک و پارازيت

810-Wrong Analyses of Civil War in Iraq

810-تحليلهای غلط از جنگ داخلی در عراق

809-A Note about Thirty Years' War
809-يادداشتی درباره جنگهای 30 ساله

LinkedIn

808-خيزش جنبش ارتجاعی ضد جی ام او
807-يادداشتی در مورد آلترناتيو سکولار دموکراتيک
806-ايران و سينگولاريته

805-نقد غلط از رضا شاه به نفی رهبری می رسد
804-نتيجه حصر ميرحسين موسوی
803-ايران در آستانه سالگرد روحانی
802-Worldview of a Smart Monkey
802-جهان بينی ميمونی هوشمند 

801-حمله تازه به سکولاريسم و نتايج آن
799-Courage to Privatize Iran's Oil Industries
799-شجاعت برای خصوصی سازی صنايع نفت

iranscope announcement اطلاعيه ايرانسکوپ

900-Singularity Topics with Kurzweil's Comments

900-مباحث سينگولاريته با کامنت های کورزويل

798-توصيه ای به آقای حسن روحانی

تقاضا برای پشتيبانی مالی Request for financial support

797-Proposal To Form UN Committee To Review Iran Sanctions

 797-پيشنهاد تشکيل کميته سازمان ملل برای بررسی تحريمهای ايران
 
796-برداشت غلط اپوزيسيون از ايران

795-سؤالی از حقوقدانان ايران

حزب آينده نگر ايران Iran's Futurist Party

794-محمد امينی و علی ميرفطروس: دو روايت از سقوط دولت دکتر مصدق

793-Marxism and Futurism
  792-مروری بر "نفخات الانس" سعيد ميرمطهری

ایرانسکوپ دات کام iranscope.com 

791-روشنفکران ايران و احزاب سياسی

790-Time for Iran 1+1 Talks

790-وقت مذاکرات 1+1 فرا رسيده است

789-اپوزيسيون، مردم ايران و تغيير

788-تسليت به خانواده و دوستان دکتر امين فکرت

787-نامه ای به دکتر نوری علا در مورد طرح جديد

786-بازهم درباره فرديت

785-نئوکانها، دانيل بل و ايران

785-Neocons, Daniel Bell and Iran

784-فرونت های تازه نئوکان ها در واشنگتن

783-اپوزيسيون و حسن روحانی

782-دليل شکست اپوزيسيون خارج در انتخابات نود و دو

781-آيا تشکيلات مصباح يزدی در حال فروپاشی است؟

780-سخنی با فعالين اپوزيسيون در مورد رأی دادن

779-وقت ثبت حزب آينده نگر در ايران است

778-درباره اتحاد برای پيشبرد سکولار دموکراسی در ايران

777-آيا آقای خامنه ای اشتباه صدام را خواهد کرد؟

776-بازهم در دفاع از ليبراليسم در بحثی با دکتر حسين باقرزاده

لزوم شفافيت در مورد نشست های خارج کشور

775-درباره جبهه دموکراتيک مهندس طبرزدی

774-آقای دکتر حسين باقرزاده لطفاً پاسخ دهيد

773-توصيه ای به وب مسترهای سايتهای ايرانی

772-تلفن های هوشمند و انتخابات

771-تحريم هر نشستی که تماميت ارضی ايران را تأييد نکند

770-بازهم درباره رد فدراليسم قومی

769-از قوام السلطنه تا رفسنجانی

768-جنگ طلبی با خجالت

767-زياده روی در دفاع از زبان فارسی
 
766-رفسنجانی و مشايی: عيب می جمله بگفتی هنرش نيز بگو

765-آزاديخواهان و شورای نگهبان

764-آيا آيت الله جنتی رييس جمهوری سکولار را ترجيح می هد؟

763-انتخابات و مسأله اتمی

762-آيا پسوند سکولار نظير پسوند اسلامی است؟
761-آموزش به زبان مادری: آری يا نه؟

760-رد کردن اصلاح طلبی معنايش چيست؟

759-پيشنهادی برای سکولارها در انتخابات 1392

758-آينده نگری يعنی شراب نو را در مشک کهنه نميريزند

ایرانسکوپ به روز شد

757-سنت بد پيام های نوروزی

وصیّت نامه خامنه ای و داستان رژیم سلطانی

756-Google Reader Should Learn from Coke Classic

755-آيا اينترنت به شکل گيری احزاب جديد لطمه زده است

754-Federalism in the Platform of Iran's Futurist Party

754-فدرالیسم در برنامه پیشنهادی حزب آینده نگر ایران

753-کنفرانس پراگ و اصلاح طلبی مترقی

752-Stop US Support of Iran's Separatists

752-حمايت آمريکا از تجزيه طلبان ايران را متوقف کنيد

749-VOA: Rumors and Realities

749-صدای آمريکا: شايعات و واقعيات

گام بعدی جنبش آینده نگری ایران-ويرايش دوم

751-Futurists Need to Return to Politics

750-پاسخ به ايران گلوبال در مورد صدای آمريکا

748-آيا بايد در دعوای احمدی نژاد و لاريجانی طرف گرفت

توهماتی دربارهء اپوزیسیون خارج از کشور (ويرايش دوم)

747-بازهم درباره سلطنت دموکراتیک خيالی رضا پهلوی


746-نامه ای در مورد حساب بالاترين

Sons of Hitler's Nephew

پسران برادرزاده هيتلر

745-A Question from RSF

745-يک سؤال از گزارشگران بدون مرز

بلاگ فراديد Faradid Blog

744-Is VOA pro Islamic Republic


743-How US Can Solve Iran's Nuke Issue

742-هشدار در مورد ادعای رضا پهلوی به نيروهای اپوزيسيون دموکراتيک ايران

741-Reza Pahlavi Does not Represent Iran's Democratic Alternative

741-رضا پهلوی آلترناتيو دموکراتيک ايران را نمايندگی نمی کند

740-Who is Lying about Relationship of Reza Pahlavi and Parviz Sabeti?

740-چه کسی در مورد رابطه رضا پهلوی و پرويز ثابتی دروغ می گويد؟

739-لزوم شفافيت در مورد نشست های خارج کشور

iranscope ايرانسکوپ


738-ما چه می گوييم، مردم چه می خواهند

737-پاسخ به يک دوست

736-Mr. Obama Please Tear Down this Wall

736-آقای اوباما لطفاً اين ديوار را خراب کنيد

Faradid Blog

بلاگ فراديد

735/734-Eight Years of Working at VOA+

735/734-هشت سال کار در صدای آمريکا+

733-Time to Start Building Singularity Economy

733-وقت ساختن اقتصاد سینگولاريته است

732-Nasrin Sotoudeh According to Iran's Kaspar Schoppe
 
732-نسرین ستوده از زبان کاسپر شاپ ایران

731-Useless Iranian Conferences Abroad

731-کنفرانس های بی حاصل ايرانيان در خارج730-گام بعدی درتئوری هوش مصنوعی، الگوشناسی تفکر، از دیدگاه کورزويل


726-Two Opposite Strategies of Islamic Forces in Middle East

726-دو استراتژی متضاد نيروهای اسلامی در خاورميانه

725-Are Retirement Accounts in Danger?

725-آیا صندوق های بازنشستگی در خطرند

724-موانع مقابل شکل گيری حزب آينده نگر

723-A Note about the Controversial Kurdistan Autonomy Plan

723-يادداشتی درباره طرح بحث انگيز خودمختاری کردستان

722-How can Diplomacy between Iran and Israel Become Possible?

722-چگونه می توان ديپلماسی بين ايران و اسراييل را ممکن ساخت؟

721-چرا برای پيشرفت بايد از تشبثات تاريخی فاصله گرفت؟

720-حمايتگرايی «اينترنت ملی» باعث انزوا می شود

719-Creating Abundance in the Current World

719-ايجاد فراوانی در جهان کنونی

718-Need to Reform Intellectual Property Laws

718-ضرورت اصلاحات در قوانين مالکيت فکری

717-GMO: A Solution for Healthcare Dilemma

717-جی اِم اُ: راه حلی برای معضل مراقبت های درمانی

716-Singularity: A New Paradigm of Futurism

716-نقطه انفصالی: پاراديم جديد آينده نگری

714-بحث توکويل در مورد اسلام برای ايران اهميت استراتژيک دارد

713-چرا فرديت در فضای مجازی شکوفا شده است

712-اپوزيسيون: نياز ايران به دولت مدرن
711-دو راه در فراسوی نقطه انفصالی

710-بازگشت پرشتاب در توليد غذا  

710-Accelerated Returns in Food Production

709-آيا بقای متافيزيک با موجوديت بيولوژيک ما مرتبط است؟

708-گفتگويی با ری کورزويل در مورد خودآگاهی
 

706-بحثی در مورد دنيای نوين آواتارها يا زندگی دوم
705-پلوراليسم رمز موفقيت اينترنت
704-آيا "اينترنت ملی" برای کمک به ايرانيان است
703-چرا برده داری توانست در آمريکا احيا شود؟
702-چرا رأی گيری ويسکانسين نماد دموکراسی است


 درباره سايفون، پراکسي و فيلترينگ

701-Two Paths beyond Singularity
699-Understanding Self-consciousness: Differentiating Humans from other Sentient Beings
698-درباره بلاگ فرادید
ايرانسکوپ به روز شد