یکشنبه، اردیبهشت ۲۹، ۱۳۸۷

چرا اقدام حقوقي نياک عليه حسن داعي را محکوم ميکنم


چرا اقدام حقوقي نياک عليه حسن داعي را محکوم ميکنم
سام قندچي
سه روز پيش سازمان نياک در آمريکا يک دعوي حقوقي عليه آقاي حسن داعي الاسلام به دادگاهي در آمريکا تسليم کرد که در لينک زير موجود است:

http://www.niacouncil.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1119&Itemid=59

در نوشته بالا ذکر شده است که آقاي داعي متعلق به سازمان مجاهدين هستند و اينکه سازمان مجاهدين را آمريکا در ليست سازمانهاي تروريستي دارد و در نتيجه آقاي داعي تروريست هستند و اينکه ايشان در راستاي خط مشي مجاهدين اقدامات ضد جنگ و طرفدار ديپلماسي نياک را بعنوان خدمت به جمهوري اسلامي نشان داده اند و اينکه اين نوشته ها در نشريات نئوکان ها منتشر شده اند.
من نميدانم که ادعاي اينکه آقاي داعي از مجاهدين هستند درست است يا نه. ولي من خود از مخالفين سرسخت مجاهدين بوده و هستم و نوشته هايم در لينک زير موجودند:

https://s.p9.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/500-FuturistIran.htm#10

آنچه در اينجا مينويسم اين نيست که بگويم آقاي داعي با مجاهدين هستند يا نيستند. آقاي داعي هر چه هستند به خودشان مربوط است. نه من ناشر افکار ايشان هستم و نه ايشان ناشر نظرات من. دفاعم از ايشان دفاع از آزادي بيان است به همان شکلي است که سالها پيش از آقاي سهراب سبحاني که مورد حمله مشابهي بودند، دفاع کردم، هر چند نظراتم صد و هشتاد درجه مقابل ايشان است:

http://www.ghandchi.com/224-signpetition.htm

همچنين دفاع من نه به اين معني است که بگويم سازمان مجاهدين آنچه در دعوي حقوقي ذکر شده نيست. اتفاقاً من هم معتقدم سازمان مجاهدين جنگ افروزانه عمل کرده و سعي داشته است که بين آمريکا و ايران جنگ راه بياندازد و اين کار آن سازمان را محکوم ميکنم. نه تنها فکر ميکنم غرب بايد راه ديپلماسي را با ايران دنبال کند بلکه بايد تحريمهاي هوشمندانه که سران رژيم را زير فشار بگذارد و اجازه ندهد روسيه و چين و ديگر کشورها تسليحات بيشتر به ايران بفروشند را نيز بخش اصلي فعاليت ديپلماسي ميدانم و نه آنکه ديپلماسي را برابر اجازه دادن به رشد ميليتاريسم در ايران بدانم. نياک هم خود بايد تعريفش از ديپلماسي را توضيح بدهد که شايد در اسنادشان باشد.

ولي آنچه مسلم است اين سالها سايت نياک(1) و طرفدار اصلي مطبوعاتيشان ساين پيوند دات کام (2) هيچگاه از سوي جمهوري اسلامي در ايران فيلتر نشده اند درصورتيکه حتي بسياري سايت هاي ساده علمي فيلتر هستند و سايت صداي آمريکا که يک سايت ژورناليستي است در تمام اين سالها فيلتر بوده است. سايت شخصي خود من سالها است فيلتر است و از خوانندگان تقاضا دارم بروند و ببينند و خود قضاوت کنند که چرا يک سايت تحقيقاتي و ژورناليستي مثل سايت من فيلتر است ولي سايت هاي مذکور فيلتر نيستند. اوائل شروع فيلترينگ مجريانش ميگفتند سايتهاي سياسي که فيلتر هستند تروريست هستند و مشخصاً از مجاهدين نام ميبردند ولي بعد ديگران هم فيلتر شدند. آيا اين وصله به سايتهاي فيلتر شده که ذکر کردم، مي چسبد؟ در نتيجه وقتي حتي سايتهاي جناح هائي از خود رژيم در اين سالها بارها فيلتر شده اند، چطور سايتهاي نياک و پيوند همه اين سالها هيچوقت فيلتر نشده اند. اميدوارم جوابي بدهند که اقلاً سايت هاي فيلتر شده اي که ذکر کردم هم بتوانند از اين ها ياد بگيرند، که رفع فيلتر کنند.

اقدام حقوقي نياک عليه آقاي داعي استفاده از پول و امکانات حقوقي يک مؤسسه قدرتمند براي مرعوب کردن يک فرد است و فردا همين کار را درباره ديگران که با نظراتشان مخالف باشند خواهند کرد. درست دو ماه پيش کساني در اينترنت شروع کردند حرفهاي مربوط به ارتباط آقاي داعي و مجاهدين را از قول بعضي از منشعبين مجاهدين پخش کردند. من نميگويم آن حرفها دروغ است يا راست است، ولي هدف کسانيکه آن ها را پخش کردند امروز روشن ميشود که خواستند جنبش سياسي ايران در مقابل اين حمله به آقاي داعي ساکت بماند.

من شخصاً با وجود محکوم کردن سازمان مجاهدين و با وجود آنکه اگر ثابت شود آقاي داعي بطور غير مستقيم براي مجاهدين کار ميکرده اند، ايشان را هم بخاطر فريبکاري محکوم خواهم کرد، ولي در عين حال اين اقدام نياک را نيز محکوم ميکنم چون به فضاي آزادي بيان در ميان ايرانيان مهاجر تبعيدي لطمه ميزند.

به اندازه کافي در ايران با شکنجه و ارعاب و زندان اوين و اعدام بخاطر بيان نظراتمان، تهديد ميشويم، و در آمريکا نميخواهيم که توسط سازمانهائي که خود را سخنگوي ايرانيان مينامند بوسيله پولشان و وکلايشان تهديد شويم. تا کي بايد ساکت بمانيم و اجازه دهيم ما را خفه کنند. ما اختلاف نظر داريم. بله من مخالف هرگونه حمله نظامي به ايران هستم (3) و طرفدار جمهوري سکولار هستم و خواهان روابط آمريکا و ايران بر مبناي حقوق بشر هستم، اما يکي ديگر ميخواهد روابط با جمهوري اسلامي به هر قيمتي باشد تا راحت تجارت کند. حق هر دوي ما است که هر نظري داريم را بدون ترس از ارعاب مطرح کنيم نه آنکه يک فرد تک و تنها مثل من تا حرفي زد بترسد که فردا يک مؤسسه بزرگ با چندين وکيل و پول فراوان خود و خانواده اش را راحت نگذارند.

کي ميخواهيم ياد بگيريم براي اختلافات سياسي مان مبارزه سياسي کنيم و نه وکيل و وکيلي کشي. نه تهديد و ارعاب. نه پرخاش و تهمت زني. بس کنيم. ديگر کسي بچه نيست و اين بازي ها را ديده ايم که دليلش آن چيزي نيست که ادعا ميشود. مسأله مخالفت سياسي است نه اينکه ايشان مجاهد است يا نيست و فردا هم نوبت من و ديگران خواهد بود همانطور که در ايران هم اول سايتهاي پورنوگرافي و مجاهدين فيلتر شد و بعد از مدتي سايتهاي ديگر را فيلتر کردند.

اين روشهاي تحديد آزادي بيان به يک خط معين هم بستگي ندارد و چندي پيش يکي ديگر در خط متضاد يعني کسي که با نئوکان ها نزديک است، جوان ديگري که نظراتش به لابي ايست ها نزديک است را با اقامه دعوي در دادگاه مورد حمله قرار داد. بس است تا کي حتي در آمريکا و کانادا هم ما آزادي بيان را از هموطنان خود سلب ميکنيم.

اگر جواب به حرف ديگري نداريم به وکيل و پولمان متوسل نشويم. نه نياک نماينده من نيست و حق ندارد خود را نماينده ايرانيان آمريکا معرفي کند. نياک نماينده اعضائش هست و بس، و اگر وکيل هايش هم وقت زياد دارند بروند براي ايرانيان چيزي در اين کشور بدست آورند و مبارزه سياسي را بگذارند براي کسانيکه از بحث سياسي نميهراسند.

يک عمر در ايران مبارزه سياسي خفه شد و به همين علت مردم ايراني از سياست و حرف سياست ميترسند و بعد از مدتها زندگي در آمريکا و وقتي شهروند آمريکا شده اند و حتي در حزب جمهوريخواه يا دموکرات هم عضو هستند ميگويند ما در هيچ حزب و دسته اي نيستيم و وقتي به آنها ياد آوري ميشود که عضو يک حزب آمريکائي هستند خودشان هم از معناي حرف خود متعجب ميشوند.

بيشتر به روان ملت خود با اين بازي هاي حقوقي لطمه نزنيم. شما نشرياتتان را سالهاست در آمريکا داريد بگذاريد مردم قضاوت کنند که نظرات شما را دوست دارند يا نه. نوشته هاي امثال من را هم در نشريه تان چاپ نکنيد. آن حقتان است. آزادي يعني همين. شما نظر خود را ترويج دهيد و ديگران هم نظر خودشان و مردم با رأي خود تصميم ميگيرند. اقلاً بعد از سالها زندگي در غرب آزادي بيان را ياد بگيريم و از اتهامات منحرف کننده بخاطر داشتن اختلاف سياسي استفاده نکنيم.

به اميد جمهوری آينده نگر فدرال، دموکراتيک، و سکولار در ايران

سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
https://s.p9.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/iranscope/PHP/ssl/
28 ارديبهشت 1387
May 18, 2008


متن مقاله به زبان انگليسيhttps://s.p9.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/517-NIACvsDaiEng.htm

پانويس ها:
(1) http://www.niacouncil.org/
(2) http://payvand.com/news/
(3) https://s.p9.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/475-Notoanyinvasion-plus.htm

-------------------------------------------------------
مقالات تئوريک
https://s.p9.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/

فهرست مقالات
https://s.p9.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/SelectedArticles.htmlWhy I Condemn Legal Action of NIAC against Hassan Dai
Sam Ghandchi
https://s.p9.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/517-NIACvsDaiEng.htm

Persian Text
https://s.p9.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/517-NIACvsDai.htm

Three days ago NIAC organization submitted a lawsuit against Mr. Hassan Daioleslam at a U.S. court which is available at the following link:

http://www.niacouncil.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1119&Itemid=59

The above lawsuit claims that Mr. Dai belongs to Mojahedin organization and that organization is listed as a terrorist organization by the U.S. and therefore Mr. Dai is a terrorist and is acting on the line of Mojahedin organization trying to show the anti-war and pro-diplomacy activities of NIAC as serving the interest of Islamic Republic of Iran and that Mr. Dai's articles are published by the Neocon publications in the U.S.

I do not know the claim that Mr. Dai is with Mojahedin is true or false. But I myself have been and am an ardent opponent of Mojahedin and my own writings about Mojahedin are available below and I am well known in the Iranian political circles:

https://s.p9.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/500-FuturistIranEng.htm#10

What I am writing here is not to say Mr. Dai is or is not with Mojahedin. Whatever Mr. Dai is, is his issue. I am neither the publisher of his views nor is he the publisher of my views. My defense of him is the defense of freedom of speech the same way years ago I defended Mr. Shorab Sobhani, who was the subject of a similar attack, as can be seen in the following link, although my views are 180 degrees opposite to his:

http://www.ghandchi.com/224-signpetition.htm

The same way my defense does not mean to say that Mojahedin is not what is claimed in the law suit. In fact, I also believe that Mojahedin has acted as a warmonger and has tried to start a war between the U.S. and Iran and I condemn these efforts of Mojahedin. Not only I think the West should follow the path of diplomacy with Iran but I also think smart sanctions to pressure the leaders of Islamic Republic and not allow them to further militarize Iran through by purchasing arms from Russia, China and other countries are the main part of any diplomatic effort, not to see diplomacy as equivalent to allowing the growth of militarism in Iran. NIAC should also define their understanding of diplomacy which they may have done in their documents.

But what I know for sure is that the websites of NIAC (1) and their press supporter Payvand.com (2) have never been filtered by the Islamic Republic of Iran even though many simple scientific sites and the site of VOA which is a journalistic site have been filtered for many years. My own personal web site has been blocked for many years and I ask all readers to go and visit and judge why a research journalistic site like mine is filtered but the aforementioned sites are nor. At the beginning the ones in charge of Internet filtering in Iran would say the political sites that are filtered are terrorist sites and would specifically name Mojahedin but later other sites were also filtered. Can the label of terrorist also be levied against the filtered sites that I noted? Therefore when even some sites belonging to different factions of Islamic Republic have been filtered all these years, how come the sites of NIAC and Pavand.com have not been filtered even once all these years. I hope they can give an answer that at least the filtered sites I noted could learn from them to deactivate IRI filtering against their site.

The legal action of NIAC against Mr. Dai is by using the money and lawyers of a powerful organization to intimidate an individual and tomorrow the same action will be done to others who oppose their views. Just two months ago some people on the Internet started distributing some words about relation of Mr. Dai and Mojahedin quoted from some former members of Mojahedin. I am not saying their words are lies or are truth, but the goal of those who spread all that is clear today to make the Iraniaqn political movement silent in face of this attack on Mr. Dai.

I personally despite condemning Mojahedin organization and despite the fact that if it is proven that Mr. Dai has been working indirectly for Mojahedin, would condemn him as well for deception, nonetheless, I condemn this action of NIAC because it hurts the atmosphere of freedom of speech among the Iranian immigrants and exiles.

We have had enough threats of torture, intimidation, Evin prison, execution in Iran for expressing our views and in the United States we do not want to be threatened by the money and lawyers of organizations who call themselves the spokespersons of Iranian. How long should we keep quiet and let them to silence us. We have differences of opinion. Yes, I am against any military attack against Iran (3) and I support a secular republic and want a relation of U.S. and Iran based on human rights, but someone else wants to have a relation with Islamic Republic at any price to be able to easily do business with Iran. It is the right of both of us to express whatever view we have without being intimidated not that an individual who is all by himself to be fearful that a big organization with many lawyers and a lot of money would not leave him and his family alone when s/he expresses an opinion.

When are we going to learn to do political struggle about our political differences and not use lawyers, legal games, threats, intimidation, and personal harassment. Let's stop. Nobody is a kid and we all have seen this childish games when the real reason for the claims is not what is claimed. The issue is political differences not that he is a Mojahed or not and tomorrow it will be my turn and next will be others just like in Iran when they first filtered the sites of pornography and Mojahedin and after a while other sites were banned.

These methods of curtailing freedom of speech is not limited to one political line either and just recently we say another one by an opposite political tendency when someone who is close to the Neocons used the courts against a young man whose views are closer to IRI lobbyists. It is enough how long are we going to stop the freedom of speech of our countrymen even when they live in the U.S. and Canada.

If we do not have answer for others' opinions, not to try to use lawyers and money. No NIAC is not my representative and has no right to call itself he representative of Iranian-Americans. NIAC is the representative of its own members and that is all and if its lawyers have too much time on their hand, they can go and get something for Iranians in the U.S. and leave political struggle to those who are not afraid of political debate.

For our whole life the political thought was silenced in Iran and this is why Iranian people are afraid to talk about politics and even after living in the U.S. for long and when they have become U.S. citizens and are even members of Republican or Democratic Party, they still say they are not a member of any party or group and when they are reminded that that they are actually a member of an American political party, they are surprised of their own words which is a heritage of their lifelong existence in fear of political repression.

Let us not hurt the psych of our nation any more with these legal games. You have had your publications in the U.S. for years, let people judge if they like your views or not. Do not publish the writings or people like me. That is your right. This is what freedom means. You can advocate your views and others can promote theirs and people with their votes make a decision. At least after years of living in the West, let us learn the freedom speech and not use misleading accusations because of political differences.


Hoping for a Federal, Democratic, and Secular Futurist Republic in Iran,

Sam Ghandchi, Publisher/EditorIRANSCOPE
https://s.p9.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/iranscope/PHP/ssl/
May 18, 2008

Footnates:

(1) http://www.niacouncil.org/
(2) http://payvand.com/news/
(3) https://s.p9.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/475-Notoanyinvasion-plus.htm