چهارشنبه، اسفند ۰۸، ۱۳۸۶

سومين نامه سرگشاده به آقاي رضا پهلوي

سومين نامه سرگشاده به آقاي رضا پهلوي
سام قندچي

Third Open Letter to Mr. Reza Pahlavi

http://www.ghandchi.com/504-RezaPahlavi2008Eng.htm


به تازگي عده اي از کسانيکه خود را هوادار شما مينامند به جو سازي عليه من در مؤسسات خبري آمريکائي دست زده اند و با دبيرخانه شما نيز بطور غير مستقيم در ارتباط هستند.

ادعايشان اين است که من در اواخر سال 2003 به شما توهين کرده ام و البته تنها به قاضي ميروند و نميگويند پاسخم نه تنها در همان تالار بحث جبهه ملي بلکه همان موقع به ايميل ها و تلفن هاي آنها بوده که من و خانواده ام را تهديد به مرگ کرده بودند و باعث شدند شماره تلفنم را عوض کنم، و بيانيه زير را در همان تاريخ منتشر کنم:

http://www.ghandchi.com/communique.htm

البته در آنزمان مجبور بودم با استفاده از رديابي تلفن و ايميل و آدرس آي پي آنها در تالار بحث رابطه شان با دبيرخانه شما را تبيين کنم ولي امروز خوشبختانه بخاطر تماس افراد مرتبط با آنها با مؤسسات آمريکائي ديگر تبيين هويت آنها و ارتباطات آنها ساده است و نميتوانند مثل گذشته در پشت نام مستعار پنهان شوند.

امروز من و شما در آمريکا زندگي ميکنيم و هردو شهروند عادي هستيم. شما ميتوانيد به دادگاه شکايت کنيد و بگوئيد دسته اي از هواداران شما که با دبيرخانه شما مرتبط بوده اند با اسم مستعار نه تنها فحاشي، بلکه من و خانواده ام را تهديد به مرگ کردند و در پاسخ آنها به شما توهين کرده ام. توهين به شما در چارچوب بند اول متمم قانون اساسي آمريکا آزادي بيان است ولي تهديد به مرگ من و خانواده ام توسط اين دسته از هواداران شما که با دبيرخانه شما مرتبط بودند، آزادي بيان محسوب نميشود. البته من و شما به دليل مهمتري امروز در عرصه سياست ايران فعاليم تا که وقتمان را با اين نوع هجويات تلف کنيم و حتي تأسف ميخورم از وقتي که صرف کردم تا درباره اين بازي هاي يک عده بيکار که فکر ميکنند اين فتنه گري ها مبارزه سياسي است، در لينک زير توضيح دهم:

http://www.iranglobal.info/I-G.php?mid=2&news-id=45182&nid=haupt

چند ماه پيش هم بنيانگذار آي پي سي لطف کردند و وقت گذاشتند به اين بحث هاي کودکستاني به انگليسي پاسخ دادند که اگر دوست داشتيد ميتوانيد بخوانيد تا سطح بحث هاي اين دسته از هوادارانتان در تالار هاي گفت و گو را که ايشان پاسخ گفته است، بهتر درک کنيد:

http://www.iranpoliticsclub.net/club/viewtopic.php?p=5859#5859

اما واقعيت چيست؟ آيا به دنبال خراب کردن شما بوده ام؟

همين هشت ماه پيش يکي از روزنامه هاي جمهوري اسلامي سعي کرد از اختلاف نظرم با شما استفاده کرده و يک خبر جعلي مرتبط به من و شما منتشر کرد. من فوراً تکذيب کردم بدون آنکه هيچ موضعگيري درباره حتي اختلافات نظري خود با شما بنمايم. به اطلاعيه من در لينک زير را بخوانيدو خود قضاوت کنيد که صميمانه است يا مغرضانه:

http://www.ghandchi.com/iran-newspaper062607.htm

آيا طي اين سالها من به شما برخورد توهين آميز داشته ام يا که مقالات نظري درباره سلطنت نوشته ام؟ آيا عده اي از هواداران شما در آمريکا نبوده اند که همه اين سالها با استفاده از نام هاي مستعار نه تنها هر توهيني را روا داشتند بلکه من و خانواده ام را به مرگ تهديد کردند؟ اي کاش اين انرژي را صرف کمک به جنبش ميکردند. سايت من هر روز تقاضاي ايميل از افراد سياسي که از ايران خارج شده اند و نياز به کمک مالي و پناهندگي دارند دريافت ميکند و بعد از 29 سال هنوز در خارج ايرانيان مؤسسه اي ندارند که بشوداين بيخانمانان در غربت را به آن ارجاع کرد. گاهي اوقات نيازشان فقط پول اتوبوس يا يکدست لباس براي رفتن به محل کميسارياي سازمان ملل در ترکيه است.

در واقع اگر کسي بخواهد صادقانه برخورد من به شخص شما را طي اين سالها بررسي کند، نه تنها ميتواند دو نامه سرگشاده قبلي ام به شما را بخواند بلکه ميـتواند همه نوشته هايم طي بيست و چند سال گذشته درباره سلطنت و شخص شما را بر روي اينترنت بخواند و خود قضاوت کند که آيا توهين و فحش و بد و بيراه بوده يا بحث نظري. همه نوشته هايم درباره شما و سلطنت ايران در لينک زير موجودند:

http://www.ghandchi.com/index-Page3.html

من از اولين ايرانياني هستم که در اينترنت فعال بوده ام و هر بيننده بيطرفي که سايت من را طي همه اين سالها مشاهد کرده باشد اذعان ميکند که يکي از متين ترين و علمي ترين سايت هاي اينترتي است ونه محل شايعه پراکني:

http://www.iranscope.com/

براي مقايسه برويد نوشته ها و وبلاگ هاي همين دسته از هوادارانتان با نام هاي مستعار شان را بخوانيد و بازهم خودتان قضاوت کنيد که چه کسي کارش توهين به ديگران است و چه کسي بحث نظري کرده است.

در يکسال گذشته من دو مصاحبه با صداي آمريکا داشتم يکي درباره فيلترينگ اينترنت و ديگري درباره آينده نگري و هوش مصنوعي. اين دسته همه حملاتشان به من را بعد از 5 سال بخاطر اين دو مصاحبه تشديد کرده اند و سعي دارند به اين وسيله کاري کنند ديگر صداي آمريکا با من مصاحبه اي نگذارد و ...و من از شما و همه خوانندگان خواهش ميکنم که دو ساعت وقت بگذاريد و اين دو مصاحبه را به دقت نگاه کنيد و منصفانه قضاوت کنيد که آيا اين بحث ها به نفع مردم ايران است يا آن جوسازي ها. اين هم لينک هاي دو مصاحبه من:

http://www.ghandchi.com/SamGhandchiVOA111207.wmv

http://www.ghandchi.com/samvoa021507.wmv

البته همه گونه آدمي در جنبش سياسي همه جاي دنيا پيدا ميشوند ولي آنها که افراد سياسي و روزنامه نگاران ارشد در مؤسسات معتبر هستند نبايد وقت ما و مردم را با بازي هاي کودکستاني اينگونه افراد تلف کنند.

يک علت ناراحتي اين افراد به اين خاطر است که سايت آي پي سي قبلاً سلطنت طلب بوده و بعد مخالف سلطنت شده است و اين تغيير را از چشم من ميبينند. تئوري و نظر را که نميشود کشت و مردم در جامعه باز حق انتخاب دارند به چه نظري تمايل پيدا کنند. اين هم لينک آي پي سي و خودتان ميتوانيد از آنان بپرسيد که چرا از سلطنت برگشتند:

http://www.iranpoliticsclub.net/

تازه اگر من آنقدر قدرت داشتم که تا حالا رژيم جمهوري اسلامي را سرنگون کرده بودم. از نظر امکانات هم که خود شما هم از نظر معروفيت و هم از نظر مالي و روابط قابل مقايسه با من نيستيد.

پس اصل مسأله اين ها چيست؟

يک حرف در نوشته هايم اين افراد را سالهاست به وحشت انداخته است و آن پيشنهادم به شما براي استعفا از مقام سلطنت بود وقتي گفتم عدم انحلال سلطنت سرنگوني رژيم اسلامي را به تعويق انداخته است، هرچند در عين حال گفته بودم که اين حق فردي شما است که بخواهيد بعنوان وارث تاج و تخت پهلوي فعاليت کنيد همانگونه که فردي در انگليس سالهاست بعنوان وارث تاج و تخت قاجاريه فعاليت ميکند و هر از چند گاهي هم با راديو بي بي سي مصاحبه ميگذارد. اين هم لينک آن نوشتار من درباره انحلال سلطنت:

http://www.ghandchi.com/337-MonarchyMKO-plus.htm

خانم فرح پهلوي همين دو هفته پيش در مصاحبه اي با صداي آمريکا بمناسبت سالگرد انقلاب اسلامي 1357 گفتند که اينبار هر کسي هدفش را روشن بگويد که بعداً نگويد من را گول زدند يا انقلابم را دزديدند:

http://groups.yahoo.com/group/IranscopeNews/message/10689

من بعنوان يک فرد که نه دنبال پادشاه شدن هستم و نه دنبال رئيس جمهور شدن، دقيقاً همين کار را کرده ام و نظراتم درباره آنچه براي رژيم بعد از جمهوري اسلامي ميخواهم را روشن نوشته ام. شما هم بعنوان يک فرد ميتوانيد نظر خود را بگوئيد و اين دسته هواداران شما نيز به همينسان. اين يعني آزادي که ما آرزويش را در ايران داريم. من و شما هر دو در واشنگتن زندگي ميکنيم. من حاضرم شخصاً با شما در هر بحث يا مناظره تلويزيوني شرکت کنم.

وقتي يک ژورناليست مثل من آنهم در آمريکا نتواند از دست اين افراد، آزادانه نظراتش را بيان کند، ديگر انسانهاي کمتر شناخته شده آنهم در ايران آينده، اگر اينگونه نيروها به قدرت برسند، چه بر سرشان خواهد آمد. اقلاً اين دسته از هوادارنتان وقتي در آمريکا زندگي ميکنند دست از فتنه گري و دسيسه بازي عليه مخالفين سلطنت آنهم با نقض بند اول متمم قانون اساسي آمريکا بردارند. من همه گونه حقي را دارم که با سلطنت مخالفت کنم و آنها همه گونه حقي دارند که از سلطنت دفاع کنند، اصل بحث اين است و اميدوارم آنها موضوع را بيش از اين لوث نکنند.

با آرزوي شادي براي شما و خانواده در سال نو
http://www.ghandchi.com/iranscope/Anthology/Norouz/saltahvil.htm

به اميد جمهوری آينده نگر، فدرال، دموکراتيک، و سکولار در ايران

سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com/
8 اسفند 1386
February 27, 2008

متن مقاله به زبان انگليسي
http://www.ghandchi.com/504-RezaPahlavi2008Eng.htm

کتاب مرتبط به اين مقاله:
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm

---------------------------------------------------------
مقالات تئوريک
http://www.ghandchi.com/

فهرست مقالات
http://www.ghandchi.com/SelectedArticles.html
Third Open Letter to Mr. Reza Pahlavi
Sam Ghandchi
http://www.ghandchi.com/504-RezaPahlavi2008-plus.htm

Recently a group who call themselves your supporters and are indirectly connected to your office have started a tabloid-type gossip against me in some U.S. news organizations.

Their claim is that I have insulted you at the end of 2003 and of course they do not report the whole story and do not say that my response to them was not only to their attacks on me in that same Iran National Front (jebhe melli) forum but was also to their email and phone threats at that time where they had made death threats to me and my family and because of their abuse and harrasment, I changed my phone number and published the following communiqué at that time:

http://www.ghandchi.com/communique.htm

Of course, at that time I had to trace their phone call, email and the IP address of their posts on the discussion forum to figure out their names and their connection to your office but fortunately today because of the contact of people related to them with the U.S. media offices, it is simple to establish their identity and their contacts and they cannot hide behind penname aliases anymore.

Today you and I live in the United States and we are both ordinary citizens. You can go to court and file a complaint and say that a group of your supporters who were in contact with your office using Internet aliases not only insulted but also threatened me and my family to death and in response I have insulted you. Insulting you is within the First Amendment of U.S. Constitution of free speech but death threat to me and my family by this group of your supporters who were connected to your office is not considered freedom of speech. Of course, you and I have more important reason to be active in Iranian politics to waste our time with these kinds of nonsense and I regret to have spent my time to even explain about all these games of these people who have nothing to do and think making these kinds of nuisance is political activity:

http://www.iranglobal.info/I-G.php?mid=2&news-id=45182&nid=haupt

A few months ago the IPC Founder was kind enough to spend his time to respond to these kindergarten tattletales in English, which if you like, you can read at the following link, to understand the level of discussions of this group of your supporters which this gentleman has replied to:

http://www.iranpoliticsclub.net/club/viewtopic.php?p=5859#5859

But what is the reality? Was I trying to destroy your image?

Just eight months ago one of the daily papers of Islamic Republic of Iran tried to use my difference with you and published a forged report related to you and I. I denied the report immediately without taking any position about our political differences. Please read my communiqué about that news report below and judge for yourself if it is sincere or spiteful:

http://www.ghandchi.com/iran-newspaper062607.htm

Have I insulted you, or I have just published theoretical and political articles about monarchy all these years? Wasn’t a group of your supporters who used pseudo-names all these years not only throwing all kinds of insults but making death threats to my family and I? I wish they would spend their energy to help the movement. My site gets email requests from political individuals who have left Iran and need financial help and political asylum and after 29 years there is till no Iranian institution abroad where I could refer these homeless refugees. Sometimes all they need is just a bus fair or a suit to go to the UN refugee office in Turkey.

If anybody wants to sincerely review my approach to you during all these years, not only they can read my two previous open letters to you but they can read all my writings of the last twenty some years about monarchy and you on the Internet and judge for themselves if I have been writing insults or have written theoretical and political discussions. All my writings about you and Iranian monarchy are available at the following link:

http://www.ghandchi.com/index-Page3.html

I am one of the first Iranians who has been active on the Internet and any unbiased reader who has seen my site all these years would acknowledge that it is one of the most dignified and scientific sites avoiding tabloid-type gossip and hearsay. Here is the link, please see for yourself:

http://www.iranscope.com/

For comparison please go and read the writings and weblogs of this group of your supporters using aliases and again judge for yourself who has been writing insults, rumors and gossip and who has been presenting serious political and theoretical content.

During the last year, I had two interviews with the Voice of America (VOA), one was about Internet Fltering and the other one was about Futurism and Artificial Intelligence. This group has intensified its attacks on me after 5 years because of these two interviews and are trying this way to stop VOA from having any more interviews with me and … and I ask you and all the readers please spend two hours and carefully watch these two interviews and fairly judge yourself whether these discussions are in the interest of Iranian people or their tabloid-type gossips. Here are the links to those two interviews:

http://www.ghandchi.com/SamGhandchiVOA111207.wmv

http://www.ghandchi.com/samvoa021507.wmv

Of course all kinds of people are found in the political movement but those who are political activists or senior journalists in respectable news media should not waste the time of the people with the kindergarten games of these individuals.

One reason for the dismay of these people is that IPC site has been pro-monarchy in the past and has become anti-monarchy and they think I am responsible for this change. Theory and political thought cannot be killed and people in an open society have the right to choose whatever ideas they desire. Here is the link of IPC and you can ask them yourself why they have abandoned monarchy:

http://www.iranpoliticsclub.net/

If I had such power to make this shift, I would have overthrown the Islamic Republic by now. As far as any resources, you are more famous and also have financial means and contacts that are not even comparable to mine.

Then what is the real issue of these people?

Something that I have said many years ago has scared them and that was my suggestion to you to abdicate the throne when I wrote that lack of dissolution of monarchy has postponed the fall of the Islamic Republic, although at the same time I wrote that it is your individual right to want to continue being active as the heir of Pahlavi throne just like a gentleman who lives in United Kingdom and for years has considered himself as the heir of Qajar Dynasty and from time to time has interviews with BBC. Here is the link to my article about dissolution of monarchy:

http://www.ghandchi.com/337-MonarchyMKO-plus.htm

Mrs. Farah Pahlavi just two weeks ago, in her interview with VOA on the occasion of the anniversary of 1979 Iranian Revolution said that this time everyone to clearly state their goal so that later not to say they were deceived or that their revolution was stolen:

http://groups.yahoo.com/group/IranscopeNews/message/10689

I, as an individual who has no wish to be a king or a president, have exactly done this, and have clearly stated my ideas about the regime I desire after the Islamic Republic. You can do the same and that group of your supporters can do likewise. This is the freedom which we wish to have in Iran. You and I now both live in Washington DC. I am ready personally to be in any TV debate or interview with you.

When a journalist like me in the U.S. cannot freely express his views because of these people, then what will happen to lesser known people in future Iran, if such forces come to power. Please remind this group of your supporters when they live in the U.S. to learn about the First Amendment to stop this kind of abuse and harassments against those like me who oppose their view. I have every right to oppose monarchy and they have every right to defend it, that is the issue, and I hope they stop trying to mislead.

Wishing you and your family a happy Norouz
http://www.ghandchi.com/iranscope/Anthology/Norouz/saltahvil.htm

Hoping for a Federal, Democratic, and Secular Futurist Republic in Iran,

Sam Ghandchi, Publisher/EditorIRANSCOPEhttp://www.iranscope.com/February 27, 2008


Related Article:
http://www.ghandchi.com/231-RPandMKOEng.htm

Text in Persian
http://www.ghandchi.com/504-RezaPahlavi2008.htm

Related Book:
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm