چهارشنبه، بهمن ۱۰، ۱۳۸۶

طنز- رضائي، احمدي نژاد، و رفسنجاني

طنز- رضائي، احمدي نژاد، و رفسنجاني
سام قندچي
http://www.ghandchi.com/498-tanz.htm

دعواي محسن رضائي و محمود احمدي نژاد و سعي هر دو در اتکاء به آيت الله خامنه اي، من را به ياد دعواي مسعود رجوي و بني صدر مياندازد زمانيکه هردو ميخواستند به آيت الله خميني استناد کنند، ولي حرف خود را جلو ببرند، و دست آخر هر دويشان حذف شدند. چه کسي آن روزها ميتوانست باور کند که مسعود رجوي و بني صدر با هم فرار کنند و مهمتر آنکه چه کسي ميتوانست باور کند که برنده نهائي دعواي آنها در ايران جمهوري اسلامي حجت الاسلام رفسنجاني بشود.

مدت هاست که طرفداران محمود احمدي نژاد، محسن رضائي و نزديکانش را منافق مينامند، و طرفداران آقاي رضائي، برخورد احمدي نژاد با مجلس را به برخورد بني صدر با مجلس تشبيه ميکنند.

محسن رضائي دنبال چه برنامه ايست؟ از ديدگاه او جمهوري اسلامي فقط در صورتيکه بتواند مثل چين عمل کند ميتواند آينده اي داشته باشد وگرنه محکوم به فنا است (1). به همين علت هم چشم انداز 20 ساله برخي آينده نگر هاي ايران را در سايت خود به عنوان طرح استراتژيک گذاشته است. اگر مجاهدين خلق الهامشان را در روزهاي خميني از مدل شوروي و کشورهاي بعثي ميگرفتند، محسن رضائي الهامش را از چين و اسلامگرايان ترکيه ميگيرد.

در مقابل محمود احمدي نژاد فکر ميکند ايران ميتواند نسخه شيعه عربستان سعودي شود و گرچه نظير بني صدر ميخواهد با ظاهر نيروهاي جهان سوم به خود مشروعيت دهد و از چاوز تا فيدل کاسترو و ماندلا را از نظر دور نميکند ولي نقطه اتکاء اصلي خود را همان چاه جمکران و امام زمان ميبيند (2)، همانطور که پادشاه سعودي از کليد داري کعبه و سنت پيامبر اسلام يک لحظه غافل نميشود. اگر بني صدر اشعه در موي زنان ميديد آقاي احمدي نژاد هم هاله نور در سازمان ملل ميبيند که کسي شک نکند که اسلام ناب محمدي راهنمايش است، هرچند نه آخوند است و نه چندان درباره اسلام چيزي ميداند. دوستانش هم از رايحه خوش خدمت تا بقيه اصولگرايان نزديکش تکنوکراتهائي هستند که در بهترين حالت ميتوانند مثل آقاي بني صدر اقتصاد توحيدي بنويسند و فکر کنند اينها اقتصاد اسلامي را معين ميکنند و نه ملايان.

درواقع هم محسن رضائي و هم احمدي نژاد، نظير مسعود رجوي و بني صدر، مکلا هائي هستند که فکر ميکنند بيشتر از ملايان حق دارند پرچمدار اسلام ناب محمدي باشند. ولي اين دولت جمهوري اسلامي به خيلي از اين مکلاها ثابت کرده است قدرت در دست روحانيون است وقتي حتي در کشتن روحانيون مخالف خود نظير آيت الله منتظري بيشتر صبر نشان داده است تا وقتي با مکلاهائي که تاريخ مصرفشان سپري شده بود روبرو بوده که با عناوين منافق و غيره به دور ريخت شدند و اگر که فرار نکردند نظير آيت سر به نيست شدند.

آيا اين بار نيز برگ برنده در دست حجت الاسلام رفسنجاني است؟ هنوز معلوم نيست که در اين برهه بالاخره چه نيروئي با برچسب «منافق» بيرون شود و کداميک پيش از آنکه سرش برود فرار را بر قرار ترجيح دهد. البته بگذريم که آقاي رجوي تشکيلات مجاهدين را با خود داشت ولي آقاي محسن رضائي فقط يک فرمانده پاسداران بوده است، و نه آنکه پاسداران تشکيلات وي باشد، و شايد احمدي نژاد و محسن رضائي که هردو مثل بني صدر بي تشکيلات هستند و خانه اي هم در پاريس ندارند، عاقبت مستأجرآقاي رفسنجاني در ونکوور کانادا شوند!

تا زمانيکه دولت اسلامي بر سر کار است کارگزاران مکلاي رژيم اگر روزي صد رکعت نماز هم بخوانند بازهم نسبت به روحانيون هم رديفشان در هرم قدرت جمهوري اسلامي، درجه دوم محسوب ميشوند، يعني تبعيض در بالاترين رده قدرت در جمهوري اسلامي واقعيتي غير قابل انکار است. شايد اين هم طنز تاريخ است که حتي در اين بالاترين نقطه قدرت در ايران اسلامي نيز سکولاريسم است که پيام آور عدالت و رفع تبعيض ميتواند باشد!

سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
https://s.p9.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/iranscope/PHP/ssl/
10 بهمن 1386
January 30, 2008


پاورقي ها

1. http://www.ghandchi.com/136-AnotherChina.htm
2. http://ayandehnegar.blogspot.com/2006/11/blog-post.html
http://ayandehnegar.blogspot.com/2006/12/blog-post.html