شنبه، خرداد ۲۷، ۱۳۹۱

فهرست کامل مقالات سام قندجی

مطالب جديد را در بلاگ زير مطالعه کنيد

Complete List of Articles and Books

فهرست کامل مقالات سام قندچی
لطفاً ایرانسکوپ را لایک کنید
http://www.iranscope.com


823-Saudi Committing Shah's Mistake


823-عربستان اشتباه شاه را مرتکب می شود

822-Futurist Outlook and not Future'ism

822-آینده نگری و نه آینده گرایی

821-Middle East Trapped in Utopianism

821-خاورمیانه در دام اتوپیسم

 820-آنارشیسم مسکن است اما درمان نیست
819-عاطفه گرگین و شکوه میرزادگی: دو روایت از دستگیری خسرو گلسرخی
818-اتحاد منفی 57 و اتحاد مثبت امروز
817-دفاع از اسماعیل نوری علا در مورد فدرالیسم
816-مشکل اصلی سکولارهای ایران
815-نتیجه تجزیه طلبی نظیر حمله صدام

 
 814-بحث آزاد در فیس بوک حزب آینده نگر ایران
813-Why ISC did not Overthrow Assad 

813-چرا داعش بشار اسد را سرنگون نکرد

812-What is Happening to Hamas

812-چه بر سر حماس می آيد؟

811-Iran: OnTen TV, Poletik and Parazit

811-ایران: آنتن، پولتيک و پارازيت

810-Wrong Analyses of Civil War in Iraq

810-تحليلهای غلط از جنگ داخلی در عراق

809-A Note about Thirty Years' War
809-يادداشتی درباره جنگهای 30 ساله

LinkedIn

808-خيزش جنبش ارتجاعی ضد جی ام او
807-يادداشتی در مورد آلترناتيو سکولار دموکراتيک
806-ايران و سينگولاريته

805-نقد غلط از رضا شاه به نفی رهبری می رسد
804-نتيجه حصر ميرحسين موسوی
803-ايران در آستانه سالگرد روحانی
802-Worldview of a Smart Monkey
802-جهان بينی ميمونی هوشمند 

801-حمله تازه به سکولاريسم و نتايج آن
799-Courage to Privatize Iran's Oil Industries
799-شجاعت برای خصوصی سازی صنايع نفت

iranscope announcement اطلاعيه ايرانسکوپ

900-Singularity Topics with Kurzweil's Comments

900-مباحث سينگولاريته با کامنت های کورزويل

798-توصيه ای به آقای حسن روحانی

تقاضا برای پشتيبانی مالی Request for financial support

797-Proposal To Form UN Committee To Review Iran Sanctions

 797-پيشنهاد تشکيل کميته سازمان ملل برای بررسی تحريمهای ايران
 
796-برداشت غلط اپوزيسيون از ايران

795-سؤالی از حقوقدانان ايران

حزب آينده نگر ايران Iran's Futurist Party

794-محمد امينی و علی ميرفطروس: دو روايت از سقوط دولت دکتر مصدق

793-Marxism and Futurism
  792-مروری بر "نفخات الانس" سعيد ميرمطهری

ایرانسکوپ دات کام iranscope.com 

791-روشنفکران ايران و احزاب سياسی

790-Time for Iran 1+1 Talks

790-وقت مذاکرات 1+1 فرا رسيده است

789-اپوزيسيون، مردم ايران و تغيير

788-تسليت به خانواده و دوستان دکتر امين فکرت

787-نامه ای به دکتر نوری علا در مورد طرح جديد

786-بازهم درباره فرديت

785-نئوکانها، دانيل بل و ايران

785-Neocons, Daniel Bell and Iran

784-فرونت های تازه نئوکان ها در واشنگتن

783-اپوزيسيون و حسن روحانی

782-دليل شکست اپوزيسيون خارج در انتخابات نود و دو

781-آيا تشکيلات مصباح يزدی در حال فروپاشی است؟

780-سخنی با فعالين اپوزيسيون در مورد رأی دادن

779-وقت ثبت حزب آينده نگر در ايران است

778-درباره اتحاد برای پيشبرد سکولار دموکراسی در ايران

777-آيا آقای خامنه ای اشتباه صدام را خواهد کرد؟

776-بازهم در دفاع از ليبراليسم در بحثی با دکتر حسين باقرزاده

لزوم شفافيت در مورد نشست های خارج کشور

775-درباره جبهه دموکراتيک مهندس طبرزدی

774-آقای دکتر حسين باقرزاده لطفاً پاسخ دهيد

773-توصيه ای به وب مسترهای سايتهای ايرانی

772-تلفن های هوشمند و انتخابات

771-تحريم هر نشستی که تماميت ارضی ايران را تأييد نکند

770-بازهم درباره رد فدراليسم قومی

769-از قوام السلطنه تا رفسنجانی

768-جنگ طلبی با خجالت

767-زياده روی در دفاع از زبان فارسی
 
766-رفسنجانی و مشايی: عيب می جمله بگفتی هنرش نيز بگو

765-آزاديخواهان و شورای نگهبان

764-آيا آيت الله جنتی رييس جمهوری سکولار را ترجيح می هد؟

763-انتخابات و مسأله اتمی

762-آيا پسوند سکولار نظير پسوند اسلامی است؟
761-آموزش به زبان مادری: آری يا نه؟

760-رد کردن اصلاح طلبی معنايش چيست؟

759-پيشنهادی برای سکولارها در انتخابات 1392

758-آينده نگری يعنی شراب نو را در مشک کهنه نميريزند

ایرانسکوپ به روز شد

757-سنت بد پيام های نوروزی

وصیّت نامه خامنه ای و داستان رژیم سلطانی

756-Google Reader Should Learn from Coke Classic

755-آيا اينترنت به شکل گيری احزاب جديد لطمه زده است

754-Federalism in the Platform of Iran's Futurist Party

754-فدرالیسم در برنامه پیشنهادی حزب آینده نگر ایران

753-کنفرانس پراگ و اصلاح طلبی مترقی

752-Stop US Support of Iran's Separatists

752-حمايت آمريکا از تجزيه طلبان ايران را متوقف کنيد

749-VOA: Rumors and Realities

749-صدای آمريکا: شايعات و واقعيات

گام بعدی جنبش آینده نگری ایران-ويرايش دوم

751-Futurists Need to Return to Politics

750-پاسخ به ايران گلوبال در مورد صدای آمريکا

748-آيا بايد در دعوای احمدی نژاد و لاريجانی طرف گرفت

توهماتی دربارهء اپوزیسیون خارج از کشور (ويرايش دوم)

747-بازهم درباره سلطنت دموکراتیک خيالی رضا پهلوی


746-نامه ای در مورد حساب بالاترين

Sons of Hitler's Nephew

پسران برادرزاده هيتلر

745-A Question from RSF

745-يک سؤال از گزارشگران بدون مرز

بلاگ فراديد Faradid Blog

744-Is VOA pro Islamic Republic


743-How US Can Solve Iran's Nuke Issue

742-هشدار در مورد ادعای رضا پهلوی به نيروهای اپوزيسيون دموکراتيک ايران

741-Reza Pahlavi Does not Represent Iran's Democratic Alternative

741-رضا پهلوی آلترناتيو دموکراتيک ايران را نمايندگی نمی کند

740-Who is Lying about Relationship of Reza Pahlavi and Parviz Sabeti?

740-چه کسی در مورد رابطه رضا پهلوی و پرويز ثابتی دروغ می گويد؟

739-لزوم شفافيت در مورد نشست های خارج کشور

iranscope ايرانسکوپ


738-ما چه می گوييم، مردم چه می خواهند

737-پاسخ به يک دوست

736-Mr. Obama Please Tear Down this Wall

736-آقای اوباما لطفاً اين ديوار را خراب کنيد

Faradid Blog

بلاگ فراديد

735/734-Eight Years of Working at VOA+

735/734-هشت سال کار در صدای آمريکا+

733-Time to Start Building Singularity Economy

733-وقت ساختن اقتصاد سینگولاريته است

732-Nasrin Sotoudeh According to Iran's Kaspar Schoppe
 
732-نسرین ستوده از زبان کاسپر شاپ ایران

731-Useless Iranian Conferences Abroad

731-کنفرانس های بی حاصل ايرانيان در خارج730-گام بعدی درتئوری هوش مصنوعی، الگوشناسی تفکر، از دیدگاه کورزويل


726-Two Opposite Strategies of Islamic Forces in Middle East

726-دو استراتژی متضاد نيروهای اسلامی در خاورميانه

725-Are Retirement Accounts in Danger?

725-آیا صندوق های بازنشستگی در خطرند

724-موانع مقابل شکل گيری حزب آينده نگر

723-A Note about the Controversial Kurdistan Autonomy Plan

723-يادداشتی درباره طرح بحث انگيز خودمختاری کردستان

722-How can Diplomacy between Iran and Israel Become Possible?

722-چگونه می توان ديپلماسی بين ايران و اسراييل را ممکن ساخت؟

721-چرا برای پيشرفت بايد از تشبثات تاريخی فاصله گرفت؟

720-حمايتگرايی «اينترنت ملی» باعث انزوا می شود

719-Creating Abundance in the Current World

719-ايجاد فراوانی در جهان کنونی

718-Need to Reform Intellectual Property Laws

718-ضرورت اصلاحات در قوانين مالکيت فکری

717-GMO: A Solution for Healthcare Dilemma

717-جی اِم اُ: راه حلی برای معضل مراقبت های درمانی

716-Singularity: A New Paradigm of Futurism

716-نقطه انفصالی: پاراديم جديد آينده نگری

714-بحث توکويل در مورد اسلام برای ايران اهميت استراتژيک دارد

713-چرا فرديت در فضای مجازی شکوفا شده است

712-اپوزيسيون: نياز ايران به دولت مدرن
711-دو راه در فراسوی نقطه انفصالی

710-بازگشت پرشتاب در توليد غذا  

710-Accelerated Returns in Food Production

709-آيا بقای متافيزيک با موجوديت بيولوژيک ما مرتبط است؟

708-گفتگويی با ری کورزويل در مورد خودآگاهی
 

706-بحثی در مورد دنيای نوين آواتارها يا زندگی دوم
705-پلوراليسم رمز موفقيت اينترنت
704-آيا "اينترنت ملی" برای کمک به ايرانيان است
703-چرا برده داری توانست در آمريکا احيا شود؟
702-چرا رأی گيری ويسکانسين نماد دموکراسی است


 درباره سايفون، پراکسي و فيلترينگ

701-Two Paths beyond Singularity
699-Understanding Self-consciousness: Differentiating Humans from other Sentient Beings
698-درباره بلاگ فرادید
ايرانسکوپ به روز شد